Είναι πολύ γνωστός ο ρόλος που διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η σημασία που έχουν για την ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας. Εδώ και πολλά χρόνια ουσιαστικά, όπως συνηθίσαμε να λέμε, αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Κύπρου. Ως επί το πλείστον, κυρίως, είναι μικρές ή μεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις.

Τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, όπως είναι η μείωση του κύκλου εργασιών τους  και η έλλειψη χρηματοδότησης τους, έχουν πολλαπλασιαστεί ακόμη περισσότερο από την έλευση της πανδημίας του κορονοϊού τον τελευταίο χρόνο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι επίσης και η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Κυβέρνησης που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, που ουσιαστικά έπληξε τους εργαζόμενους και τις μικρές επιχειρήσεις.

Το ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις, εκτιμώντας την σημασία και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις αυτές στην οικονομία του τόπου, αναδεικνύει συνεχώς και στηρίζει τα δίκαια αιτήματα τους, όπως και των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις. Σκοπός είναι να ανακοπεί αυτή η καταστροφική πορεία που βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα. Το ΑΚΕΛ Αριστερά, στις θέσεις του προς το 23ο Συνέδριο προτείνει μεταξύ άλλων και τα εξής:

  1. Δημιουργία κρατικού χρηματοδοτικού φορέα με στόχο την διοχέτευση χρηματοδότησης και ρευστότητας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
  2. Αλλαγή των πολιτικών των τραπεζών στα θέματα χρηματοδότησης και χρεώσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  3. Στήριξη και προστασία της επαγγελματικής στέγης.
  4. Πρόταση για καθιέρωση δια νόμου λειτουργικών ωραρίων των καταστημάτων για προστασία των εργαζομένων σε αυτά.
  5. Προώθηση προγραμμάτων στήριξης για αναβάθμιση της τεχνολογίας και για εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλα.

Είναι μερικές μόνο προτάσεις που πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας. Είναι καιρός το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του και να στηρίξει με πρακτικούς τρόπους τις επιχειρήσεις αυτές. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα τους δοθεί η βοήθεια που χρειάζονται για να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους και να ανταπεξέλθουν και στα επιπρόσθετα προβλήματα που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού. Χρειάζονται την στήριξη του κράτους και αυτή η στήριξη πρέπει να τους δοθεί απλόχερα.

Κώστας Μαυρομμάτης

Ιατρός-Ουρολόγος

Υποψήφιος βουλευτής ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, στην Πάφο